nz. Nakládka dreva
X Vlak Z Príjazd Kol. Odjazd Do Konec Poznámky
  MOs 7861 Br 7:18  1 7:18  Br Šu  
  MOs 7861 Br 7:22  1 7:31  Br Šu  
  Mn 87600 Br 8:34  2 8:34  Br Ch  
  Mn 87600 Br 8:39  2 9:09  Br Ch  
  MOs 7862 Br 9:34  1 9:34  Br Ch  
  MOs 7862 Br 9:38  1 9:47  Br Ch  
  MOs 7863 Br 11:21  1 11:21  Br Šu  
  MOs 7863 Br 11:25  1 11:34  Br Šu  
  Mn 86402 Br 12:34  1 12:34  Br JD  
  Mn 86402 Br 12:39  2 13:09  Br JD  
  MOs 7864 Br 13:34  1 13:34  Br Ch  
  MOs 7864 Br 13:38  1 13:46  Br Ch  
  MOs 7865 Br 15:19  1 15:19  Br Šu  
  MOs 7865 Br 15:23  1 15:32  Br Šu  
  Mn 87704 Br 16:19  1 16:19    Sl  
  Mn 87705   16:24  2 16:54  Br Šu  
  MOs 7866 Br 17:34  1 17:34  Br Ch  
  MOs 7866 Br 17:38  1 17:46  Br Ch  
nz. Poltár-Zelené
X Vlak Z Príjazd Kol. Odjazd Do Konec Poznámky
  Vn 64301 JD 7:08  1 7:08  Ko Šu  
  MOs 7850 Ko 7:28  2 7:38  JD JD  
  R 251 JD 7:33  1 7:33  Ko Ch  
  Mn 86301 JD 7:50  2 8:00  Ko Šu  
  MOs 7851 JD 8:09  2 8:19  Ko Ch  
  Os 7300 Ko 8:13  1 8:18  JD JD  
  R 252 Ko 8:57  1 8:57  JD JD  
  Pn 64302 Ko 9:07  1 9:07  JD JD  
  Lv 77702 Ko 9:19  1 9:19  JD JD  
  MOs 7852 Ko 9:37  2 9:47  JD JD  
  Vn 64501 JD 9:40  1 9:40  Ko Ch  
  Ex 71 JD 10:03  1 10:03  Ko Šu  
  Os 7301 JD 10:18  1 10:28  Ko Šu  
  Mn 87502 Ko 10:42  2 11:02  JD JD  
  MOs 7853 JD 11:19  2 11:29  Ko Ch  
  Pn 65802 Ko 11:24  1 11:24  JD JD  
  Mn 87303 JD 11:50  2 12:10  Ko Šu  
  Pn 66502 Ko 12:22  2 12:22  JD JD  
  Os 7302 Ko 12:48  1 12:58  JD JD  
  MOs 7854 Ko 13:30  2 13:40  JD JD  
  R 253 JD 13:33  1 13:33  Ko Ch  
  MOs 7855 JD 14:16  2 14:26  Ko Ch  
  R 254 Ko 14:42  1 14:42  JD JD  
  Mn 86402 Ko 14:53  2 15:03  JD JD  
  Os 7303 JD 15:13  1 15:23  Ko Šu  
  MOs 7856 Ko 15:35  2 15:45  JD JD  
  Mn 86503 JD 15:57  2 16:07  Ko Ch  
  Ex 72 Ko 16:14  1 16:14  JD JD  
  MOs 7857 JD 16:24  2 16:34  Ko Ch  
  Vn 67301 JD 17:04  1 17:04  Ko Šu  
  Lv 67301 JD 17:09  1 17:09  Ko Šu  
  MOs 7858 Ko 17:30  2 17:40  JD JD  
  R 255 JD 17:33  1 17:33  Ko Ch  
  Mn 86504 Ko 17:57  2 18:07  JD JD  
  MOs 7859 JD 18:19  2 18:29  Ko Ch  
  Lv 77703 JD 18:45  2 18:49  Ko Šu  
  R 256 Ko 18:47  1 18:47  JD JD  
  Pn 64304 Ko 18:57  1 18:57  JD JD  
sst. Jurajov Dvor
X Vlak Z Príjazd Kol. Odjazd Do Konec Poznámky
  Vn 64301      3 7:05  Ko Šu HV: T 478.1 Boco (Zamračená), Súprava: Pn2 (10xWap)
  R 251      1 7:30  Ko Ch HV: T 478.3 Zoro (Okuliarnik), Súprava: Rýchlik1 (AB+AB+WR+AB+AB+D)
  MOs 7850 Ko 7:42  6        HV na MOs 7851 (8:05), Súprava: MOs2 (M 131.0) na MOs 7851 (8:05)
  Mn 86301      5 7:45  Ko Šu HV: T 466.0 Zoro (Pielstick), Súprava: Mn1 (Mn1)
  MOs 7851      6 8:05  Ko Ch HV: M 131.0 Brutus (Hurvínek), Súprava: MOs2 (M 131.0)
  Os 7300 Ko 8:21  4        HV na Os 7301 (10:15), Súprava: Os (Bp+D) na Os 7301 (10:15)
  R 252 Ko 8:59  1        HV na R 253 (13:30), Súprava: Rýchlik1 (AB+AB+WR+AB+AB+D) na R 253 (13:30)
  Pn 64302 Ko 9:09  3        HV na Vn 64501 (9:37), Súprava: Pn2 (10xWap) na Vn 64501 (9:37)
  Lv 77702 Ko 9:21  2        HV na Ex 71 (10:00), Súprava: Expres (Expres) na Ex 71 (10:00)
  Vn 64501      7 9:37  Ko Ch HV: T 478.1 Boco (Zamračená), Súprava: Pn2 (10xWap)
  MOs 7852 Ko 9:51  6        HV na MOs 7853 (11:15), Súprava: MOs2 (M 131.0) na MOs 7853 (11:15)
  Ex 71      2 10:00  Ko Šu HV: T 679.2 Zoro (Ragulín), Súprava: Expres (Expres)
  Os 7301      4 10:15  Ko Šu HV: T 444.1 Zoro (Karkulka), Súprava: Os (Bp+D)
  Mn 87502 Ko 11:07  5        HV na Mn 87303 (11:45), Súprava: Mn2 (Mn2) na Mn 87303 (11:45)
  MOs 7853      6 11:15  Ko Ch HV: M 131.0 Brutus (Hurvínek), Súprava: MOs2 (M 131.0)
  Pn 65802 Ko 11:26  7        HV na Lv 67301 (17:06)
  Mn 87303      5 11:45  Ko Šu HV: T 435.0 Zoro (Hektor), Súprava: Mn2 (Mn2)
  Pn 66502 Ko 12:24  3        HV na Vn 67301 (17:00)
  Os 7302 Ko 13:01  4        HV na Os 7303 (15:10), Súprava: Os (Bp+D) na Os 7303 (15:10)
  R 253      1 13:30  Ko Ch HV: T 478.3 Zoro (Okuliarnik), Súprava: Rýchlik1 (AB+AB+WR+AB+AB+D)
  MOs 7854 Ko 13:44  6        HV na MOs 7855 (14:12), Súprava: MOs2 (M 131.0) na MOs 7855 (14:12)
  MOs 7855      6 14:12  Ko Ch HV: M 131.0 Brutus (Hurvínek), Súprava: MOs2 (M 131.0)
  R 254 Ko 14:44  1        HV na R 255 (17:30), Súprava: Rýchlik1 (AB+AB+WR+AB+AB+D) na R 255 (17:30)
  Mn 86402 Ko 15:08  5        HV na Mn 86503 (15:52), Súprava: Mn1 (Mn1) na Mn 86503 (15:52)
  Os 7303      4 15:10  Ko Šu HV: T 444.1 Zoro (Karkulka), Súprava: Os (Bp+D)
  MOs 7856 Ko 15:49  6        HV na MOs 7857 (16:20), Súprava: MOs2 (M 131.0) na MOs 7857 (16:20)
  Mn 86503      5 15:52  Ko Ch HV: T 466.0 Zoro (Pielstick), Súprava: Mn1 (Mn1)
  Ex 72 Ko 16:16  2        HV na Lv 77703 (18:42), Súprava: Expres (Expres) na Lv 77703 (18:42)
  MOs 7857      6 16:20  Ko Ch HV: M 131.0 Brutus (Hurvínek), Súprava: MOs2 (M 131.0)
  Vn 67301      7 17:00  Ko Šu HV: T 478.1 Boco (Zamračená), Súprava: Pn4 (13xWap+7xSas)
  Lv 67301      7 17:06  Ko Šu HV: T 679.1 Prízrak (Sergej), Súprava: Pn4 (13xWap+7xSas)
  R 255      1 17:30  Ko Ch HV: T 478.3 Zoro (Okuliarnik), Súprava: Rýchlik1 (AB+AB+WR+AB+AB+D)
  MOs 7858 Ko 17:44  6        HV na MOs 7859 (18:15), Súprava: MOs2 (M 131.0) na MOs 7859 (18:15)
  Mn 86504 Ko 18:12  5         
  MOs 7859      6 18:15  Ko Ch HV: M 131.0 Brutus (Hurvínek), Súprava: MOs2 (M 131.0)
  Lv 77703      2 18:42  Ko Šu HV: T 679.2 Zoro (Ragulín), Súprava: Expres (Expres)
  R 256 Ko 18:49  1         
  Pn 64304 Ko 18:59  3         
sst. Šumperk
X Vlak Z Príjazd Kol. Odjazd Do Konec Poznámky
  Os 7300      3 7:05  Ba JD HV: T 444.1 Zoro (Karkulka), Súprava: Os (Bp+D)
  Mn 87600      6 7:20  Ba Ch HV: T 435.0 Zoro (Hektor), Súprava: Mn2 (Mn2)
  Vn 64301 Ba 7:40  8        HV na Pn 64302 (8:45), Súprava: Pn2 (10xWap) na Pn 64302 (8:45)
  MOs 7861 Ba 8:00  3        HV na MOs 7862 (9:05), Súprava: MOs1 (M240+Balm) na MOs 7862 (9:05)
  R 261 Ba 8:22  2        HV na R 262 (8:30), Súprava: Rýchlik2 (AB+AB+WR+A+B+AB+D) na R 262 (8:30)
  R 262      2 8:30  Ba Ch HV: T 478.3 Marek (Okuliarnik), Súprava: Rýchlik2 (AB+AB+WR+A+B+AB+D)
  Pn 64302      8 8:45  Ba JD HV: T 478.1 Boco (Zamračená), Súprava: Pn2 (10xWap)
  MOs 7862      3 9:05  Ba Ch HV: M 240.0 Zoro (Motorka), Súprava: MOs1 (M240+Balm)
  Lv 77702      1 9:10  Ba JD HV: T 679.2 Zoro (Ragulín), Súprava: Expres (Expres)
  Pn 65802      4 9:35  Ba JD HV: T 679.1 Prízrak (Sergej), Súprava: Pn1 (7xSas+3xWap)
  Mn 86301 Ba 10:06  6        HV na Mn 86402 (11:20), Súprava: Mn1 (Mn1) na Mn 86402 (11:20)
  Ex 71 Ba 10:16  2        HV na Ex 72 (16:00), Súprava: Expres (Expres) na Ex 72 (16:00)
  Pn 68701 Ba 10:47  8        HV na Vn 68702 (12:25), Súprava: Pn5 (10xR+5xRa) na Vn 68702 (12:25)
  Os 7301 Ba 11:11  3        HV na Os 7302 (12:05), Súprava: Os (Bp+D) na Os 7302 (12:05)
  Mn 86402      6 11:20  Ba JD HV: T 466.0 Zoro (Pielstick), Súprava: Mn1 (Mn1)
  MOs 7863 Ba 12:03  1        HV na MOs 7864 (13:05), Súprava: MOs1 (M240+Balm) na MOs 7864 (13:05)
  Os 7302      3 12:05  Ba JD HV: T 444.1 Zoro (Karkulka), Súprava: Os (Bp+D)
  Vn 68702      8 12:25  Ba Ch HV: T 669.0 Zoro (Čmeliak), Súprava: Pn5 (10xR+5xRa)
  MOs 7864      1 13:05  Ba Ch HV: M 240.0 Zoro (Motorka), Súprava: MOs1 (M240+Balm)
  Mn 87303 Ba 14:06  6        HV na Mn 87704 (15:00), Súprava: Mn2 (Mn2) na Mn 87704 (15:00)
  R 263 Ba 14:22  2        HV na R 264 (14:30), Súprava: Rýchlik2 (AB+AB+WR+A+B+AB+D) na R 264 (14:30)
  R 264      2 14:30  Ba Ch HV: T 478.3 Marek (Okuliarnik), Súprava: Rýchlik2 (AB+AB+WR+A+B+AB+D)
  Mn 87704      6 15:00  Ba Sl HV: T 435.0 Zoro (Hektor), Súprava: Mn2 (Mn2)
  Pn 69704      4 15:10  Ba Ch HV: T 679.1 Marek (Sergej), Súprava: Pn6 (2xHx+2xPtdo+Px)
  MOs 7865 Ba 15:59  3        HV na MOs 7866 (17:05), Súprava: MOs1 (M240+Balm) na MOs 7866 (17:05)
  Ex 72      2 16:00  Ba JD HV: T 679.2 Zoro (Ragulín), Súprava: Expres (Expres)
  Os 7303 Ba 16:26  1         
  Vn 69705 Ba 16:42  4         
  MOs 7866      1 17:05  Ba Ch HV: M 240.0 Zoro (Motorka), Súprava: MOs1 (M240+Balm)
  Vn 67301 Ba 17:15  8        HV na Pn 64304 (17:40), Súprava: Pn4 (13xWap+7xSas) na Lv 67301 (17:06)
  Lv 67301 Ba 17:20  8         
  Pn 64304      4 17:40  Ba JD HV: T 478.1 Boco (Zamračená), Súprava: Pn2 (10xWap)
  Lv 77701 Ba 17:57  1         
  Mn 87705 Ba 18:09  6         
  R 265 Ba 18:22  2        HV na R 266 (18:30), Súprava: Rýchlik2 (AB+AB+WR+A+B+AB+D) na R 266 (18:30)
  R 266      2 18:30  Ba Ch HV: T 478.3 Marek (Okuliarnik), Súprava: Rýchlik2 (AB+AB+WR+A+B+AB+D)
  Lv 77703 Ba 18:58  1         
žst. Bačov
X Vlak Z Príjazd Kol. Odjazd Do Konec Poznámky
  Os 7300 Šu 7:08  1 7:18  Br JD  
  Mn 87600 Šu 7:25  3 7:55  Br Ch  
  Vn 64301 Br 7:38  2 7:38  Šu Šu  
  MOs 7861 Br 7:47  2 7:57  Šu Šu  
  R 261 Br 8:13  1 8:18  Šu Šu  
  R 262 Šu 8:34  1 8:39  Br Ch  
  Pn 64302 Šu 8:49  1 8:54  Br JD  
  MOs 7862 Šu 9:08  2 9:18  Br Ch  
  Lv 77702 Šu 9:13  1 9:13  Br JD  
  Mn 86301 Br 9:31  3 10:01  Šu Šu  
  Pn 65802 Šu 9:39  2 9:54  Br JD  
  Ex 71 Br 10:14  1 10:14  Šu Šu  
  Pn 68701 Br 10:38  1 10:43  Šu Šu  
  Os 7301 Br 10:58  2 11:08  Šu Šu  
  Mn 86402 Šu 11:25  3 11:55  Br JD  
  MOs 7863 Br 11:50  2 12:00  Šu Šu  
  Os 7302 Šu 12:08  2 12:18  Br JD  
  Vn 68702 Šu 12:29  1 12:34  Br Ch  
  MOs 7864 Šu 13:08  2 13:18  Br Ch  
  Mn 87303 Br 13:31  3 14:01  Šu Šu  
  R 263 Br 14:13  1 14:18  Šu Šu  
  R 264 Šu 14:34  1 14:39  Br Ch  
  Mn 87704 Šu 15:05  3 15:35  Br Sl  
  Pn 69704 Šu 15:13  2 15:13  Br Ch  
  MOs 7865 Br 15:48  2 15:56  Šu Šu  
  Ex 72 Šu 16:03  1 16:03  Br JD  
  Os 7303 Br 16:13  2 16:23  Šu Šu  
  Vn 69705 Br 16:33  2 16:38  Šu Šu  
  MOs 7866 Šu 17:08  2 17:18  Br Ch  
  Vn 67301 Br 17:12  1 17:12  Šu Šu  
  Lv 67301 Br 17:17  1 17:17  Šu Šu  
  Mn 87705 Br 17:34  3 18:04  Šu Šu  
  Pn 64304 Šu 17:44  2 18:24  Br JD  
  Lv 77701 Br 17:55  1 17:55  Šu Šu  
  R 265 Br 18:13  1 18:18  Šu Šu  
  R 266 Šu 18:34  1 18:39  Br Ch  
  Lv 77703 Br 18:56  1 18:56  Šu Šu  
žst. Breznička
X Vlak Z Príjazd Kol. Odjazd Do Konec Poznámky
  MOs 7861 Ch 7:06  2 7:16  Br Šu  
  Os 7300 Ba 7:22  4 7:52  Ko JD  
  Vn 64301 Ko 7:24  1 7:34  Ba Šu  
  MOs 7861 Br 7:33  2 7:43  Ba Šu  
  Mn 87600 Ba 8:01  2 8:31  Br Ch  
  R 261 Ch 8:04  1 8:09  Ba Šu  
  R 262 Ba 8:43  1 8:48  Ch Ch  
  Mn 86301 Ko 8:55  4 9:25  Ba Šu  
  Pn 64302 Ba 8:58  1 9:03  Ko JD  
  Mn 87600 Br 9:12  2 9:12  Ch Ch  
  Lv 77702 Ba 9:15  1 9:15  Ko JD  
  MOs 7862 Ba 9:22  2 9:32  Br Ch  
  MOs 7862 Br 9:49  2 9:59  Ch Ch  
  Pn 65802 Ba 9:58  4 10:33  Ch JD  
  Ex 71 Ko 10:06  1 10:11  Ba Šu  
  Pn 68701 Ch 10:24  1 10:34  Ba Šu  
  Os 7301 Ko 10:44  1 10:54  Ba Šu  
  MOs 7863 Ch 11:09  2 11:19  Br Šu  
  MOs 7863 Br 11:36  2 11:46  Ba Šu  
  Mn 86402 Ba 12:01  4 12:31  Br JD  
  Os 7302 Ba 12:22  1 12:32  Ko JD  
  Vn 68702 Ba 12:38  2 12:38  Ch Ch  
  Mn 87303 Ko 12:55  1 13:25  Ba Šu  
  Mn 86402 Br 13:13  4 13:48  Ko JD  
  MOs 7864 Ba 13:22  2 13:32  Br Ch  
  MOs 7864 Br 13:48  2 13:55  Ch Ch  
  R 263 Ch 14:04  1 14:09  Ba Šu  
  R 264 Ba 14:43  1 14:48  Ch Ch  
  MOs 7865 Ch 15:07  2 15:17  Br Šu  
  Pn 69704 Ba 15:16  1 15:26  Ch Ch  
  MOs 7865 Br 15:34  2 15:44  Ba Šu  
  Os 7303 Ko 15:39  1 16:09  Ba Šu  
  Mn 87704 Ba 15:41  4 16:16    Sl  
  Ex 72 Ba 16:05  2 16:10  Ko JD  
  Vn 69705 Ch 16:19  1 16:29  Ba Šu  
  Mn 87705   16:58  4 17:28  Ba Šu  
  Vn 67301 Ko 17:08  1 17:08  Ba Šu  
  Lv 67301 Ko 17:13  1 17:13  Ba Šu  
  MOs 7866 Ba 17:22  2 17:32  Br Ch  
  Lv 77701 Ch 17:39  1 17:51  Ba Šu  
  MOs 7866 Br 17:48  2 17:55  Ch Ch  
  R 265 Ch 18:04  1 18:09  Ba Šu  
  Pn 64304 Ba 18:28  2 18:46  Ko JD  
  R 266 Ba 18:43  1 18:48  Ch Ch  
  Lv 77703 Ko 18:54  2 18:54  Ba Šu  
žst. Chrisov
X Vlak Z Príjazd Kol. Odjazd Do Konec Poznámky
  MOs 7861      3 7:02  Br Šu HV: M 240.0 Zoro (Motorka), Súprava: MOs1 (M240+Balm)
  MOs 7850      1 7:08  Ko JD HV: M 131.0 Brutus (Hurvínek), Súprava: MOs2 (M 131.0)
  R 251 Ko 7:44  1        HV na R 252 (8:45), Súprava: Rýchlik1 (AB+AB+WR+AB+AB+D) na R 252 (8:45)
  R 261      2 8:00  Br Šu HV: T 478.3 Marek (Okuliarnik), Súprava: Rýchlik2 (AB+AB+WR+A+B+AB+D)
  MOs 7851 Ko 8:38  3        HV na MOs 7852 (9:17), Súprava: MOs2 (M 131.0) na MOs 7852 (9:17)
  R 252      1 8:45  Ko JD HV: T 478.3 Zoro (Okuliarnik), Súprava: Rýchlik1 (AB+AB+WR+AB+AB+D)
  R 262 Br 8:52  2        HV na R 263 (14:00), Súprava: Rýchlik2 (AB+AB+WR+A+B+AB+D) na R 263 (14:00)
  Mn 87600 Br 9:16  4        HV na Mn 87502 (10:10), Súprava: Mn2 (Mn2) na Mn 87502 (10:10)
  MOs 7852      3 9:17  Ko JD HV: M 131.0 Brutus (Hurvínek), Súprava: MOs2 (M 131.0)
  Vn 64501 Ko 9:52  1        HV na Pn 66502 (12:00), Súprava: Pn2 (10xWap) na Pn 64304 (17:40)
  MOs 7862 Br 10:03  3        HV na MOs 7863 (11:05), Súprava: MOs1 (M240+Balm) na MOs 7863 (11:05)
  Mn 87502      4 10:10  Ko JD HV: T 435.0 Zoro (Hektor), Súprava: Mn2 (Mn2)
  Pn 68701      6 10:20  Br Šu HV: T 669.0 Zoro (Čmeliak), Súprava: Pn5 (10xR+5xRa)
  Pn 65802 Br 10:37  6 10:52  Ko JD  
  MOs 7863      3 11:05  Br Šu HV: M 240.0 Zoro (Motorka), Súprava: MOs1 (M240+Balm)
  MOs 7853 Ko 11:48  3        HV na MOs 7854 (13:10), Súprava: MOs2 (M 131.0) na MOs 7854 (13:10)
  Pn 66502      1 12:00  Ko JD HV: T 478.1 Boco (Zamračená), Súprava: Pn3 (13xWap)
  Vn 68702 Br 12:41  6        HV na Pv 75701 (12:50), Súprava: Pn5 (10xR+5xRa) na Pv 75701 (12:50)
  Pv 75701      6 12:50  Ch   HV: T 669.0 Zoro (Čmeliak), Súprava: Pn5 (10xR+5xRa)
  Pv 75701 Ch 12:59  4        HV na Pv 75703 (15:55)
  MOs 7854      3 13:10  Ko JD HV: M 131.0 Brutus (Hurvínek), Súprava: MOs2 (M 131.0)
  R 253 Ko 13:44  1        HV na R 254 (14:30), Súprava: Rýchlik1 (AB+AB+WR+AB+AB+D) na R 254 (14:30)
  MOs 7864 Br 13:59  3        HV na MOs 7865 (15:03), Súprava: MOs1 (M240+Balm) na MOs 7865 (15:03)
  R 263      2 14:00  Br Šu HV: T 478.3 Marek (Okuliarnik), Súprava: Rýchlik2 (AB+AB+WR+A+B+AB+D)
  R 254      1 14:30  Ko JD HV: T 478.3 Zoro (Okuliarnik), Súprava: Rýchlik1 (AB+AB+WR+AB+AB+D)
  MOs 7855 Ko 14:45  1        HV na MOs 7856 (15:15), Súprava: MOs2 (M 131.0) na MOs 7856 (15:15)
  R 264 Br 14:52  2        HV na R 265 (18:00), Súprava: Rýchlik2 (AB+AB+WR+A+B+AB+D) na R 265 (18:00)
  MOs 7865      3 15:03  Br Šu HV: M 240.0 Zoro (Motorka), Súprava: MOs1 (M240+Balm)
  MOs 7856      1 15:15  Ko JD HV: M 131.0 Brutus (Hurvínek), Súprava: MOs2 (M 131.0)
  Pn 69704 Br 15:30  1        HV na Pv 75702 (15:40), Súprava: Pn6 (2xHx+2xPtdo+Px) na Pv 75702 (15:40)
  Pv 75702      1 15:40  Ch   HV: T 679.1 Marek (Sergej), Súprava: Pn6 (2xHx+2xPtdo+Px)
  Pv 75702 Ch 15:49  6        HV na Lv 77701 (17:35), Súprava: Pn6 (2xHx+2xPtdo+Px) na Pv 75703 (15:55)
  Pv 75703      4 15:55  Ch   HV: T 669.0 Zoro (Čmeliak), Súprava: Pn6 (2xHx+2xPtdo+Px)
  Pv 75703 Ch 16:04  1        HV na Vn 69705 (16:15), Súprava: Pn6 (2xHx+2xPtdo+Px) na Vn 69705 (16:15)
  Vn 69705      1 16:15  Br Šu HV: T 669.0 Zoro (Čmeliak), Súprava: Pn6 (2xHx+2xPtdo+Px)
  Mn 86503 Ko 16:39  4        HV na Mn 86504 (17:22), Súprava: Mn1 (Mn1) na Mn 86504 (17:22)
  MOs 7857 Ko 16:53  3        HV na MOs 7858 (17:10), Súprava: MOs2 (M 131.0) na MOs 7858 (17:10)
  MOs 7858      3 17:10  Ko JD HV: M 131.0 Brutus (Hurvínek), Súprava: MOs2 (M 131.0)
  Mn 86504      4 17:22  Ko JD HV: T 466.0 Zoro (Pielstick), Súprava: Mn1 (Mn1)
  Lv 77701      6 17:35  Br Šu HV: T 679.1 Marek (Sergej), Súprava: Lv1 (Lv1)
  R 255 Ko 17:44  1        HV na R 256 (18:35), Súprava: Rýchlik1 (AB+AB+WR+AB+AB+D) na R 256 (18:35)
  MOs 7866 Br 17:59  3         
  R 265      2 18:00  Br Šu HV: T 478.3 Marek (Okuliarnik), Súprava: Rýchlik2 (AB+AB+WR+A+B+AB+D)
  R 256      1 18:35  Ko JD HV: T 478.3 Zoro (Okuliarnik), Súprava: Rýchlik1 (AB+AB+WR+AB+AB+D)
  MOs 7859 Ko 18:48  1         
  R 266 Br 18:52  2         
žst. Kokava
X Vlak Z Príjazd Kol. Odjazd Do Konec Poznámky
  Vn 64301 JD 7:10  2 7:20  Br Šu  
  MOs 7850 Ch 7:14  3 7:24  JD JD  
  R 251 JD 7:35  1 7:40  Ch Ch  
  Os 7300 Br 7:55  1 8:10  JD JD  
  Mn 86301 JD 8:05  2 8:50  Br Šu  
  MOs 7851 JD 8:23  3 8:33  Ch Ch  
  R 252 Ch 8:49  1 8:54  JD JD  
  Pn 64302 Br 9:06  2 9:06  JD JD  
  Lv 77702 Br 9:17  2 9:17  JD JD  
  MOs 7852 Ch 9:23  3 9:33  JD JD  
  Vn 64501 JD 9:42  2 9:47  Ch Ch  
  Ex 71 JD 10:04  1 10:04  Br Šu  
  Mn 87502 Ch 10:17  2 10:37  JD JD  
  Os 7301 JD 10:31  1 10:41  Br Šu  
  Pn 65802 Ch 10:56  2 11:21  JD JD  
  MOs 7853 JD 11:33  3 11:43  Ch Ch  
  Pn 66502 Ch 12:04  1 12:19  JD JD  
  Mn 87303 JD 12:15  2 12:50  Br Šu  
  Os 7302 Br 12:35  1 12:45  JD JD  
  MOs 7854 Ch 13:16  3 13:26  JD JD  
  R 253 JD 13:35  1 13:40  Ch Ch  
  Mn 86402 Br 13:53  2 14:48  JD JD  
  MOs 7855 JD 14:30  3 14:40  Ch Ch  
  R 254 Ch 14:34  1 14:39  JD JD  
  MOs 7856 Ch 15:21  3 15:31  JD JD  
  Os 7303 JD 15:26  1 15:36  Br Šu  
  Mn 86503 JD 16:12  2 16:32  Ch Ch  
  Ex 72 Br 16:13  1 16:13  JD JD  
  MOs 7857 JD 16:38  3 16:48  Ch Ch  
  Vn 67301 JD 17:06  1 17:06  Br Šu  
  Lv 67301 JD 17:11  1 17:11  Br Šu  
  MOs 7858 Ch 17:16  3 17:26  JD JD  
  Mn 86504 Ch 17:29  2 17:52  JD JD  
  R 255 JD 17:35  1 17:40  Ch Ch  
  MOs 7859 JD 18:33  3 18:43  Ch Ch  
  R 256 Ch 18:39  1 18:44  JD JD  
  Pn 64304 Br 18:49  2 18:54  JD JD  
  Lv 77703 JD 18:52  1 18:52  Br Šu