Východzie postavenie
Hnacie vozidlá
M 131.0 Brutus Hurvínek žst. Chrisov MOs 7850
M 240.0 Zoro Motorka žst. Chrisov MOs 7861
T 435.0 Zoro Hektor sst. Šumperk Mn 87600
T 444.1 Zoro Karkulka sst. Šumperk Os 7300
T 466.0 Zoro Pielstick sst. Jurajov Dvor Mn 86301
T 478.1 Boco Zamračená sst. Jurajov Dvor Vn 64301
T 478.3 Marek Okuliarnik žst. Chrisov R 261
T 478.3 Zoro Okuliarnik sst. Jurajov Dvor R 251
T 669.0 Zoro Čmeliak žst. Chrisov Pn 68701
T 679.1 Marek Sergej sst. Šumperk Pn 69704
T 679.1 Prízrak Sergej sst. Šumperk Pn 65802
T 679.2 Zoro Ragulín sst. Šumperk Lv 77702
Súpravy
Expres Expres sst. Šumperk Lv 77702
Lv1 Lv1 žst. Chrisov Lv 77701
Mn1 Mn1 sst. Jurajov Dvor Mn 86301
Mn2 Mn2 sst. Šumperk Mn 87600
MOs1 M240+Balm žst. Chrisov MOs 7861
MOs2 M 131.0 žst. Chrisov MOs 7850
Os Bp+D sst. Šumperk Os 7300
Pn1 7xSas+3xWap sst. Šumperk Pn 65802
Pn2 10xWap sst. Jurajov Dvor Vn 64301
Pn3 13xWap žst. Chrisov Pn 66502
Pn4 13xWap+7xSas sst. Jurajov Dvor Vn 67301
Pn5 10xR+5xRa žst. Chrisov Pn 68701
Pn6 2xHx+2xPtdo+Px sst. Šumperk Pn 69704
Rýchlik1 AB+AB+WR+AB+AB+D sst. Jurajov Dvor R 251
Rýchlik2 AB+AB+WR+A+B+AB+D žst. Chrisov R 261