32 OstraMo OstraMo 1
Zoznam vlakov
 
Vlak Strana Vlak Strana Vlak Strana
1 2 3 4 5 6
           
Ex 71 2 Vn 64501 19    
Ex 72 2 Pn 65802 20    
R 251 3 Pn 66502 20    
R 252 3 Vn 67301 21    
R 253 4 Lv 67301 21    
R 254 4 Pn 68701 22    
R 255 5 Vn 68702 22    
R 256 5 Pn 69704 22    
R 261 6 Vn 69705 23    
R 262 6 Pv 75701 23    
R 263 6 Pv 75702 23    
R 264 7 Pv 75703 24    
R 265 7 Lv 77701 24    
R 266 7 Lv 77702 24    
Os 7300 8 Lv 77703 25    
Os 7301 8 Mn 86301 25    
Os 7302 9 Mn 86402 26    
Os 7303 9 Mn 86503 26    
MOs 7850 10 Mn 86504 27    
MOs 7851 10 Mn 87303 27    
MOs 7852 11 Mn 87502 28    
MOs 7853 11 Mn 87600 28    
MOs 7854 12 Mn 87704 29    
MOs 7855 12 Mn 87705 29    
MOs 7856 13        
MOs 7857 13        
MOs 7858 14        
MOs 7859 14        
MOs 7861 15        
MOs 7862 15        
MOs 7863 16        
MOs 7864 16        
MOs 7865 17        
MOs 7866 17        
Vn 64301 18        
Pn 64302 18        
Pn 64304 19        
30 OstraMo OstraMo 3
R 251
Lok. Okuliarnik.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Jurajov Dvor          7 30  120  
nz. Poltár-Zelené nz   3      33     
žst. Kokava 2 7 35  5 40     
odb. Ypsilon   2      42     
odb. Prízrak          42     
žst. Chrisov   2 7 44          
Spolu  . . .   9 + 5  = 14 min.
 
R 252
Lok. Okuliarnik.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
žst. Chrisov          8 45  120  
odb. Prízrak   3      48     
odb. Ypsilon          48     
žst. Kokava 1 8 49  5 54     
nz. Poltár-Zelené nz   3      57     
sst. Jurajov Dvor   2 8 59          
Spolu  . . .   9 + 5  = 14 min.
28 OstraMo OstraMo 5
Mn 87502
Lok. Hektor.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
žst. Chrisov          10 10  50  
odb. Prízrak   4      14     
odb. Ypsilon   1      15     
žst. Kokava 2 10 17  20 37     
nz. Poltár-Zelené nz   5 42  20 11 02     
sst. Jurajov Dvor   5 11 07          
Spolu  . . .   17 + 40  = 57 min.
 
Mn 87600
Lok. Hektor.  
1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9
                   
sst. Šumperk          7 20  50    
žst. Bačov   5 7 25  30 55       
žst. Breznička     6 8 01  30 8 31       
nz. Nakládka dreva nz   2 3      34       
odb. Slučka     1 35  1 36       
nz. Nakládka dreva nz   2 3 39  30 9 09       
žst. Breznička     3      12       
odb. Prízrak     1      13       
žst. Chrisov     3 9 16            
Spolu  . . .   25 + 91  = 1 hod. 56 min.
R 255
Lok. Okuliarnik.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Jurajov Dvor          17 30  120  
nz. Poltár-Zelené nz   3      33     
žst. Kokava 2 17 35  5 40     
odb. Ypsilon   2      42     
odb. Prízrak          42     
žst. Chrisov   2 17 44          
Spolu  . . .   9 + 5  = 14 min.
 
R 256
Lok. Okuliarnik.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
žst. Chrisov          18 35  120  
odb. Prízrak   3      38     
odb. Ypsilon          38     
žst. Kokava 1 18 39  5 44     
nz. Poltár-Zelené nz   3      47     
sst. Jurajov Dvor   2 18 49          
Spolu  . . .   9 + 5  = 14 min.
26 OstraMo OstraMo 7
Mn 86402
Lok. Pielstick.  
1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9
                   
sst. Šumperk          11 20  50    
žst. Bačov   5 11 25  30 55       
žst. Breznička     6 12 01  30 12 31       
nz. Nakládka dreva nz   1 3      34       
odb. Slučka     1 35  1 36       
nz. Nakládka dreva nz   2 3 39  30 13 09       
žst. Breznička     4 13 13  35 48       
odb. Ypsilon     3      51       
žst. Kokava   2 53  55 14 48       
nz. Poltár-Zelené nz     5 14 53  10 15 03       
sst. Jurajov Dvor     5 15 08            
Spolu  . . .   37 + 191  = 3 hod. 48 min.
 
Mn 86503
Lok. Pielstick.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Jurajov Dvor          15 52  50  
nz. Poltár-Zelené nz   5 15 57  10 16 07     
žst. Kokava 5 16 12  20 32     
odb. Ypsilon   3      35     
odb. Prízrak   1      36     
žst. Chrisov   3 16 39          
Spolu  . . .   17 + 30  = 47 min.
R 264
Lok. Okuliarnik.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Šumperk        14 30  120  
žst. Bačov 4 14 34  5 39     
žst. Breznička   4 43  5 48     
odb. Prízrak   2      50     
žst. Chrisov   2 14 52          
Spolu  . . .   12 + 10  = 22 min.
 
R 265
Lok. Okuliarnik.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
žst. Chrisov          18 00  120  
odb. Prízrak   3      03     
žst. Breznička   1 18 04  5 09     
žst. Bačov 4 13  5 18     
sst. Šumperk 4 18 22          
Spolu  . . .   12 + 10  = 22 min.
 
R 266
Lok. Okuliarnik.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Šumperk        18 30  120  
žst. Bačov 4 18 34  5 39     
žst. Breznička   4 43  5 48     
odb. Prízrak   2      50     
žst. Chrisov   2 18 52          
Spolu  . . .   12 + 10  = 22 min.
24 OstraMo OstraMo 9
Pv 75703 Prestaviť iba Lokomotívu (T 669.0)
Lok. Čmeliak.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
žst. Chrisov          15 55  50  
odb. Prízrak   4 15 59  1 16 00     
žst. Chrisov   4 16 04          
Spolu  . . .   8 + 1  = 9 min.
 
Lv 77701
Lok. Sergej.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
žst. Chrisov          17 35  80  
odb. Prízrak   3      38     
žst. Breznička   1 17 39  12 51     
žst. Bačov 4      55     
sst. Šumperk 2 17 57          
Spolu  . . .   10 + 12  = 22 min.
 
Lv 77702
Lok. Ragulín.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Šumperk        9 10  80  
žst. Bačov 3      13     
žst. Breznička   2      15     
odb. Ypsilon   1      16     
žst. Kokava 1      17     
nz. Poltár-Zelené nz   2      19     
sst. Jurajov Dvor   2 9 21          
Spolu  . . .   11 + 0  = 11 min.
Os 7302
Lok. Karkulka.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Šumperk        12 05  70  
žst. Bačov 3 12 08  10 18     
žst. Breznička   4 22  10 32     
odb. Ypsilon   2      34     
žst. Kokava 1 35  10 45     
nz. Poltár-Zelené nz   3 48  10 58     
sst. Jurajov Dvor   3 13 01          
Spolu  . . .   16 + 40  = 56 min.
 
Os 7303
Lok. Karkulka.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Jurajov Dvor          15 10  70  
nz. Poltár-Zelené nz   3 15 13  10 23     
žst. Kokava 3 26  10 36     
odb. Ypsilon   2      38     
žst. Breznička   1 39  30 16 09     
žst. Bačov 4 16 13  10 23     
sst. Šumperk 3 16 26          
Spolu  . . .   16 + 60  = 1 hod. 16 min.
22 OstraMo OstraMo 11
Pn 68701
Lok. Čmeliak.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
žst. Chrisov          10 20  100  
odb. Prízrak   3      23     
žst. Breznička   1 10 24  10 34     
žst. Bačov 4 38  5 43     
sst. Šumperk 4 10 47          
Spolu  . . .   12 + 15  = 27 min.
 
Vn 68702
Lok. Čmeliak.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Šumperk        12 25  100  
žst. Bačov 4 12 29  5 34     
žst. Breznička   4      38     
odb. Prízrak   1      39     
žst. Chrisov   2 12 41          
Spolu  . . .   11 + 5  = 16 min.
 
Pn 69704
Lok. Sergej.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Šumperk        15 10  100  
žst. Bačov 3      13     
žst. Breznička   3 15 16  10 26     
odb. Prízrak   2      28     
žst. Chrisov   2 15 30          
Spolu  . . .   10 + 10  = 20 min.
MOs 7852
Motorový voz Hurvínek.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
žst. Chrisov          9 17  60  
odb. Prízrak   3      20     
odb. Ypsilon   1      21     
žst. Kokava 2 9 23  10 33     
nz. Poltár-Zelené nz   4 37  10 47     
sst. Jurajov Dvor   4 9 51          
Spolu  . . .   14 + 20  = 34 min.
 
MOs 7853
Motorový voz Hurvínek.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Jurajov Dvor          11 15  60  
nz. Poltár-Zelené nz   4 11 19  10 29     
žst. Kokava 4 33  10 43     
odb. Ypsilon   2      45     
odb. Prízrak   1      46     
žst. Chrisov   2 11 48          
Spolu  . . .   13 + 20  = 33 min.
20 OstraMo OstraMo 13
Pn 65802
Lok. Sergej.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Šumperk        9 35  100  
žst. Bačov 4 9 39  15 54     
žst. Breznička   4 58  35 10 33     
odb. Prízrak   2      35     
žst. Chrisov   2 10 37  15 52     
odb. Prízrak   3      55     
odb. Ypsilon          55     
žst. Kokava 1 56  25 11 21     
nz. Poltár-Zelené nz   3      24     
sst. Jurajov Dvor   2 11 26          
Spolu  . . .   21 + 90  = 1 hod. 51 min.
 
Pn 66502
Lok. Zamračená.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
žst. Chrisov          12 00  100  
odb. Prízrak   3      03     
odb. Ypsilon          03     
žst. Kokava 1 12 04  15 19     
nz. Poltár-Zelené nz   3      22     
sst. Jurajov Dvor   2 12 24          
Spolu  . . .   9 + 15  = 24 min.
MOs 7856
Motorový voz Hurvínek.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
žst. Chrisov          15 15  60  
odb. Prízrak   3      18     
odb. Ypsilon   1      19     
žst. Kokava 2 15 21  10 31     
nz. Poltár-Zelené nz   4 35  10 45     
sst. Jurajov Dvor   4 15 49          
Spolu  . . .   14 + 20  = 34 min.
 
MOs 7857
Motorový voz Hurvínek.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Jurajov Dvor          16 20  60  
nz. Poltár-Zelené nz   4 16 24  10 34     
žst. Kokava 4 38  10 48     
odb. Ypsilon   2      50     
odb. Prízrak   1      51     
žst. Chrisov   2 16 53          
Spolu  . . .   13 + 20  = 33 min.
18 OstraMo OstraMo 15
Vn 64301
Lok. Zamračená.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Jurajov Dvor          7 05  100  
nz. Poltár-Zelené nz   3      08     
žst. Kokava 2 7 10  10 20     
odb. Ypsilon   3      23     
žst. Breznička   1 24  10 34     
žst. Bačov 4      38     
sst. Šumperk 2 7 40          
Spolu  . . .   15 + 20  = 35 min.
 
Pn 64302
Lok. Zamračená.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Šumperk        8 45  100  
žst. Bačov 4 8 49  5 54     
žst. Breznička   4 58  5 9 03     
odb. Ypsilon   2      05     
žst. Kokava 1      06     
nz. Poltár-Zelené nz   1      07     
sst. Jurajov Dvor   2 9 09          
Spolu  . . .   14 + 10  = 24 min.
MOs 7861
Motorový voz Motorka.  
1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9
                   
žst. Chrisov            7 02  70    
odb. Prízrak     3      05       
žst. Breznička     1 7 06  10 16       
nz. Nakládka dreva nz   1 2      18       
odb. Slučka     1 19  1 20       
nz. Nakládka dreva nz   1 2 22  9 31       
žst. Breznička     2 33  10 43       
žst. Bačov   4 47  10 57       
sst. Šumperk   3 8 00            
Spolu  . . .   18 + 40  = 58 min.
 
MOs 7862
Motorový voz Motorka.  
1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9
                   
sst. Šumperk          9 05  70    
žst. Bačov   3 9 08  10 18       
žst. Breznička     4 22  10 32       
nz. Nakládka dreva nz   1 2      34       
odb. Slučka     1 35  1 36       
nz. Nakládka dreva nz   1 2 38  9 47       
žst. Breznička     2 49  10 59       
odb. Prízrak     2      10 01       
žst. Chrisov     2 10 03            
Spolu  . . .   18 + 40  = 58 min.
16 OstraMo OstraMo 17
MOs 7863
Motorový voz Motorka.  
1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9
                   
žst. Chrisov            11 05  70    
odb. Prízrak     3      08       
žst. Breznička     1 11 09  10 19       
nz. Nakládka dreva nz   1 2      21       
odb. Slučka     1 22  1 23       
nz. Nakládka dreva nz   1 2 25  9 34       
žst. Breznička     2 36  10 46       
žst. Bačov   4 50  10 12 00       
sst. Šumperk   3 12 03            
Spolu  . . .   18 + 40  = 58 min.
 
MOs 7864
Motorový voz Motorka.  
1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9
                   
sst. Šumperk          13 05  70    
žst. Bačov   3 13 08  10 18       
žst. Breznička     4 22  10 32       
nz. Nakládka dreva nz   1 2      34       
odb. Slučka     1 35  1 36       
nz. Nakládka dreva nz   1 2 38  8 46       
žst. Breznička     2 48  7 55       
odb. Prízrak     2      57       
žst. Chrisov     2 13 59            
Spolu  . . .   18 + 36  = 54 min.
MOs 7865
Motorový voz Motorka.  
1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9
                   
žst. Chrisov            15 03  70    
odb. Prízrak     3      06       
žst. Breznička     1 15 07  10 17       
nz. Nakládka dreva nz   1 2      19       
odb. Slučka     1 20  1 21       
nz. Nakládka dreva nz   1 2 23  9 32       
žst. Breznička     2 34  10 44       
žst. Bačov   4 48  8 56       
sst. Šumperk   3 15 59            
Spolu  . . .   18 + 38  = 56 min.
 
MOs 7866
Motorový voz Motorka.  
1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9
                   
sst. Šumperk          17 05  70    
žst. Bačov   3 17 08  10 18       
žst. Breznička     4 22  10 32       
nz. Nakládka dreva nz   1 2      34       
odb. Slučka     1 35  1 36       
nz. Nakládka dreva nz   1 2 38  8 46       
žst. Breznička     2 48  7 55       
odb. Prízrak     2      57       
žst. Chrisov     2 17 59            
Spolu  . . .   18 + 36  = 54 min.
14 OstraMo OstraMo 19
MOs 7858
Motorový voz Hurvínek.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
žst. Chrisov          17 10  60  
odb. Prízrak   3      13     
odb. Ypsilon   1      14     
žst. Kokava 2 17 16  10 26     
nz. Poltár-Zelené nz   4 30  10 40     
sst. Jurajov Dvor   4 17 44          
Spolu  . . .   14 + 20  = 34 min.
 
MOs 7859
Motorový voz Hurvínek.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Jurajov Dvor          18 15  60  
nz. Poltár-Zelené nz   4 18 19  10 29     
žst. Kokava 4 33  10 43     
odb. Ypsilon   2      45     
odb. Prízrak   1      46     
žst. Chrisov   2 18 48          
Spolu  . . .   13 + 20  = 33 min.
Pn 64304
Lok. Zamračená.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Šumperk        17 40  100  
žst. Bačov 4 17 44  40 18 24     
žst. Breznička   4 18 28  18 46     
odb. Ypsilon   2      48     
žst. Kokava 1 49  5 54     
nz. Poltár-Zelené nz   3      57     
sst. Jurajov Dvor   2 18 59          
Spolu  . . .   16 + 63  = 1 hod. 19 min.
 
Vn 64501
Lok. Zamračená.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Jurajov Dvor          9 37  100  
nz. Poltár-Zelené nz   3      40     
žst. Kokava 2 9 42  5 47     
odb. Ypsilon   3      50     
odb. Prízrak          50     
žst. Chrisov   2 9 52          
Spolu  . . .   10 + 5  = 15 min.
12 OstraMo OstraMo 21
MOs 7854
Motorový voz Hurvínek.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
žst. Chrisov          13 10  60  
odb. Prízrak   3      13     
odb. Ypsilon   1      14     
žst. Kokava 2 13 16  10 26     
nz. Poltár-Zelené nz   4 30  10 40     
sst. Jurajov Dvor   4 13 44          
Spolu  . . .   14 + 20  = 34 min.
 
MOs 7855
Motorový voz Hurvínek.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Jurajov Dvor          14 12  60  
nz. Poltár-Zelené nz   4 14 16  10 26     
žst. Kokava 4 30  10 40     
odb. Ypsilon   2      42     
odb. Prízrak   1      43     
žst. Chrisov   2 14 45          
Spolu  . . .   13 + 20  = 33 min.
Vn 67301
Lok. Zamračená.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Jurajov Dvor          17 00  50  
nz. Poltár-Zelené nz   4      04     
žst. Kokava 2      06     
odb. Ypsilon   1      07     
žst. Breznička   1      08     
žst. Bačov 4      12     
sst. Šumperk 3 17 15          
Spolu  . . .   15 + 0  = 15 min.
 
Lv 67301 Postrk ku Vn67301
Lok. Sergej.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Jurajov Dvor          17 06  50  
nz. Poltár-Zelené nz   3      09     
žst. Kokava 2      11     
odb. Ypsilon   1      12     
žst. Breznička   1      13     
žst. Bačov 4      17     
sst. Šumperk 3 17 20          
Spolu  . . .   14 + 0  = 14 min.
10 OstraMo OstraMo 23
MOs 7850
Motorový voz Hurvínek.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
žst. Chrisov          7 08  60  
odb. Prízrak   3      11     
odb. Ypsilon   1      12     
žst. Kokava 2 7 14  10 24     
nz. Poltár-Zelené nz   4 28  10 38     
sst. Jurajov Dvor   4 7 42          
Spolu  . . .   14 + 20  = 34 min.
 
MOs 7851
Motorový voz Hurvínek.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Jurajov Dvor          8 05  60  
nz. Poltár-Zelené nz   4 8 09  10 19     
žst. Kokava 4 23  10 33     
odb. Ypsilon   2      35     
odb. Prízrak   1      36     
žst. Chrisov   2 8 38          
Spolu  . . .   13 + 20  = 33 min.
Vn 69705
Lok. Čmeliak.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
žst. Chrisov          16 15  100  
odb. Prízrak   3      18     
žst. Breznička   1 16 19  10 29     
žst. Bačov 4 33  5 38     
sst. Šumperk 4 16 42          
Spolu  . . .   12 + 15  = 27 min.
 
Pv 75701 Prestaviť iba Lokomotívu (T 669.0)
Lok. Čmeliak.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
žst. Chrisov          12 50  50  
odb. Prízrak   4 12 54  1 55     
žst. Chrisov   4 12 59          
Spolu  . . .   8 + 1  = 9 min.
 
Pv 75702 Prestaviť iba Lokomotívu (T 679.1)
Lok. Sergej.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
žst. Chrisov          15 40  50  
odb. Prízrak   4 15 44  1 45     
žst. Chrisov   4 15 49          
Spolu  . . .   8 + 1  = 9 min.
8 OstraMo OstraMo 25
Os 7300
Lok. Karkulka.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Šumperk        7 05  70  
žst. Bačov 3 7 08  10 18     
žst. Breznička   4 22  30 52     
odb. Ypsilon   2      54     
žst. Kokava 1 55  15 8 10     
nz. Poltár-Zelené nz   3 8 13  5 18     
sst. Jurajov Dvor   3 8 21          
Spolu  . . .   16 + 60  = 1 hod. 16 min.
 
Os 7301
Lok. Karkulka.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Jurajov Dvor          10 15  70  
nz. Poltár-Zelené nz   3 10 18  10 28     
žst. Kokava 3 31  10 41     
odb. Ypsilon   2      43     
žst. Breznička   1 44  10 54     
žst. Bačov 4 58  10 11 08     
sst. Šumperk 3 11 11          
Spolu  . . .   16 + 40  = 56 min.
Lv 77703
Lok. Ragulín.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Jurajov Dvor          18 42  80  
nz. Poltár-Zelené nz   3 18 45  4 49     
žst. Kokava 3      52     
odb. Ypsilon   1      53     
žst. Breznička   1      54     
žst. Bačov 2      56     
sst. Šumperk 2 18 58          
Spolu  . . .   12 + 4  = 16 min.
 
Mn 86301
Lok. Pielstick.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Jurajov Dvor          7 45  50  
nz. Poltár-Zelené nz   5 7 50  10 8 00     
žst. Kokava 5 8 05  45 50     
odb. Ypsilon   3      53     
žst. Breznička   2 55  30 9 25     
žst. Bačov 6 9 31  30 10 01     
sst. Šumperk 5 10 06          
Spolu  . . .   26 + 115  = 2 hod. 21 min.
6 OstraMo OstraMo 27
R 261
Lok. Okuliarnik.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
žst. Chrisov          8 00  120  
odb. Prízrak   3      03     
žst. Breznička   1 8 04  5 09     
žst. Bačov 4 13  5 18     
sst. Šumperk 4 8 22          
Spolu  . . .   12 + 10  = 22 min.
 
R 262
Lok. Okuliarnik.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Šumperk        8 30  120  
žst. Bačov 4 8 34  5 39     
žst. Breznička   4 43  5 48     
odb. Prízrak   2      50     
žst. Chrisov   2 8 52          
Spolu  . . .   12 + 10  = 22 min.
 
R 263
Lok. Okuliarnik.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
žst. Chrisov          14 00  120  
odb. Prízrak   3      03     
žst. Breznička   1 14 04  5 09     
žst. Bačov 4 13  5 18     
sst. Šumperk 4 14 22          
Spolu  . . .   12 + 10  = 22 min.
Mn 86504
Lok. Pielstick.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
žst. Chrisov          17 22  50  
odb. Prízrak   4      26     
odb. Ypsilon   1      27     
žst. Kokava 2 17 29  23 52     
nz. Poltár-Zelené nz   5 57  10 18 07     
sst. Jurajov Dvor   5 18 12          
Spolu  . . .   17 + 33  = 50 min.
 
Mn 87303
Lok. Hektor.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Jurajov Dvor          11 45  50  
nz. Poltár-Zelené nz   5 11 50  20 12 10     
žst. Kokava 5 12 15  35 50     
odb. Ypsilon   3      53     
žst. Breznička   2 55  30 13 25     
žst. Bačov 6 13 31  30 14 01     
sst. Šumperk 5 14 06          
Spolu  . . .   26 + 115  = 2 hod. 21 min.
4 OstraMo OstraMo 29
R 253
Lok. Okuliarnik.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Jurajov Dvor          13 30  120  
nz. Poltár-Zelené nz   3      33     
žst. Kokava 2 13 35  5 40     
odb. Ypsilon   2      42     
odb. Prízrak          42     
žst. Chrisov   2 13 44          
Spolu  . . .   9 + 5  = 14 min.
 
R 254
Lok. Okuliarnik.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
žst. Chrisov          14 30  120  
odb. Prízrak   3      33     
odb. Ypsilon          33     
žst. Kokava 1 14 34  5 39     
nz. Poltár-Zelené nz   3      42     
sst. Jurajov Dvor   2 14 44          
Spolu  . . .   9 + 5  = 14 min.
Mn 87704
Lok. Hektor.  
1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9
                   
sst. Šumperk          15 00  50    
žst. Bačov   5 15 05  30 35       
žst. Breznička     6 41  35 16 16       
nz. Nakládka dreva nz   1 3      19       
odb. Slučka     1 16 20            
Spolu  . . .   15 + 65  = 1 hod. 20 min.
 
Mn 87705
Lok. Hektor.  
1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9
                   
odb. Slučka            16 21  50    
nz. Nakládka dreva nz   2 3 16 24  30 54       
žst. Breznička     4 58  30 17 28       
žst. Bačov   6 17 34  30 18 04       
sst. Šumperk   5 18 09            
Spolu  . . .   18 + 90  = 1 hod. 48 min.
2 OstraMo OstraMo 31
Ex 71
Lok. Ragulín.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Jurajov Dvor          10 00  120  
nz. Poltár-Zelené nz   3      03     
žst. Kokava 1      04     
odb. Ypsilon   1      05     
žst. Breznička   1 10 06  5 11     
žst. Bačov 3      14     
sst. Šumperk 2 10 16          
Spolu  . . .   11 + 5  = 16 min.
 
Ex 72
Lok. Ragulín.  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
sst. Šumperk        16 00  120  
žst. Bačov 3      03     
žst. Breznička   2 16 05  5 10     
odb. Ypsilon   2      12     
žst. Kokava 1      13     
nz. Poltár-Zelené nz   1      14     
sst. Jurajov Dvor   2 16 16          
Spolu  . . .   11 + 5  = 16 min.