Twitter Gplus YouTube Google Maps E-mail RSS
magnify
Home Info o klube

Názov : Klub železničných modelárov v Kokave nad Rimavicou

Oficiálna skratka názvu : KŽM KOKAVA

Adresa sídla : Daxnerova 2, 985 05 Kokava nad Rimavicou

Právna forma : Občianske združenie

Dátum oficiálneho vzniku : 17.07.2012

IČO : 42 301 726

Bankové spojenie : Fio banka, a.s., číslo účtu : 2400293227 / 8330

Predsedníctvo :      Zoran Nikolič – predseda a štatutár

Dominik Porubiak – podpredseda

Roman Hložka – hospodár a administrátor