Twitter Gplus YouTube Google Maps E-mail RSS
magnify
Home Stanovy KŽM KOKAVA Členská prihláška

 

Členská prihláška

 

Žiadam o prijatie za člena KŽM KOKAVA a vyhlasujem, že budem ctiť Stanovy Klubu, dodržiavať Vnútorný organizačný poriadok Klubu a uznesenia orgánov KŽM KOKAVA. Zároveň sa zaväzujem pozitívne Klub reprezentovať a dbať na jeho integritu a suverenitu.

 

 

Meno : ………………………………………………………………………………..

Priezvisko : …………………………………………………………………………..

Adresa : ………………………………………………………………………………

Telefón : ……………………………………………………………………………..

E-mail : ……………………………………………………………………………….

Dátum narodenia : …………………………………………………………………..

 

 

 

podpis žiadateľa : …………………………………………………..

 

 

 

podpis zákonného zástupcu  : …………………………………………………….

(v prípade neplnoletého žiadateľa)

 

 

 

V …………………………………………………, dňa …………………………….

 

 

 

Vyplnenú členskú prihlášku pošli na :

e-mail : podpredseda<zavináč>kzmkokava.eu

fax : +421 47 / 42 93 862

poštou : KŽM KOKAVA, Daxnerova 2, 985 05 Kokava nad Rimavicou

 

Prílohy: