Twitter Gplus YouTube Google Maps E-mail RSS
magnify
Home O nás ….

Neoficiálny vznik Klubu železničných modelárov v Kokave nad Rimavicou môžeme datovať niekde do roku 2007, kedy tu fungoval krúžok železničných modelárov, ktorý zastrešoval Zoran Nikolič, nadšenec pre modelovú aj skutočnú železnicu. V roku 2007 sa pokúsil zorganizovať stretnutie nadšencov modelovej železnice v mierke TT: Modulové stretnutie TT v Kokave nad Rimavicou. Keďže sa stretnutie vydarilo, v nasledujúcich rokoch sa z týchto stretnutí stala tradícia. Skúsim teda pomocou časovej osi priblížiť ďalšie dianie v klubu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský rok 2007/2008  Klub fungoval formou dvoch krúžkov, jedného pod hlavičkou ZŠ s MŠ v Kokave nad Rimavicou a súčasne druhého pod hlavičkou ZŠ v Poltári (dva rôzne termíny v týždni). Ďalšie roky potom dochádzalo niekoľko vytrvalejších žiakov z poltárskej ZŠ na krúžok do Kokavy n/ R.

 

 

 

 Rok 2008 – uskutočnil sa druhý ročník stretnutia TT modulovkárov v Kokave nad Rimavicou. Premiérovo sme mohli na stretnutí privítať aj prvého zahraničného účastníka, prevádzky sa s nami zúčastnil aj Martin Bocek zo Švedska.

 

 

Školský rok 2008/2009 činnosť Klubu pokračovala formou krúžku, pod hlavičkou ZŠ s MŠ v Kokave nad Rimavicou.

 

Rok 2009 – konalo sa Stretnutie TT modulovkárov. Bol to v poradí už tretí ročník a mal, ako oba predošlé, veľký úspech.

Školský rok 2009/2010 činnosť klubu pokračovala opäť aj formou krúžku, pod hlavičkou ZŠ s MŠ v Kokave nad Rimavicou.

 

 

 

Rok 2010 – uskutočnil sa už štvrtý ročník Modulového stretnutia v mierke TT v Kokave nad Rimavicou a druhú časť reportáže si môžete prečítať tu.

 

 

Školský rok 2010/2011 klub opäť otvoril pre záujemcov krúžok pod hlavičkou ZŠ s MŠ v Kokave nad Rimavicou, nakoľko však bol nielen nízky záujem zo strany žiakov, ale aj termín krúžku kolidoval s inými krúžkami, činnosť krúžku sa presunula do Klubových priestorov.

Rok 2011 – organizovanie v poradí už piateho ročníka stretnutia Modulovkárov TT.

V školskom roku 20211/2012 pokračuje stretávanie dorastu v Klubových priestoroch.

Rok 2012 – podarilo sa zorganizovať a uskutočniť šiesty ročník Prevádzkového stretnutia modulov TT v Kokave nad Rimavicou. Účasť modulov už bola dokonca medzinárodná. Akcie sa zúčastnili aj kolegovia z Čiech, ktorý okrem iného priniesli aj dvojkoľajné moduly hlavnej trate.

Spolu za obdobie 2007-2012 navštevovalo modelársky krúžok vyše 30 žiakov, pričom niekoľkí z nich si vytvorili k modelárstvu trvalý vzťah a v súčasnosti rozšírili členskú základňu Klubu. To je z pohľadu Klubu hlavný zmysel organizovania modelárskych krúžkov, keďže je potrebná výchova mladej generácie modelárov. V súčasnej silnej konkurencií činností mládeže, ako sú počítačové hry, TV alebo sociálne siete, je nasmerovanie k modelárstvu ťažká úloha. Netreba sa však vzdávať a ako vidno, nervy a drina v tomto smere nie je zbytočná, lebo už prináša vytúžené ovocie.

Deti, ktoré sa zúčastňovali krúžku, sa pri výrobe vlastných modulov a modelov krajinky a železnice naučili remeselnej zručnosti. Naučili sa alebo zdokonalili v spracovaní a opracovaní rôznych materiálov, používaní náradia. Niektorí viac, poniektorí menej zvládli rôzne modelárske techniky a výsledkom boli rôzne diorámy, alebo moduly krajiny a železnice, ktoré potom mohli aktívne zapojiť do koľajiska v rámci stretnutí modulovkárov organizovaných v Kokave n/ R.

Počas uplynulých rokov sa Klub aktívne zúčastňoval aj akcii mimo Kokavy, v rôznych mestách Slovenska, ale aj v zahraničí ako: Bratislava, Košice, Bojnice, Hôrky, Zákupy, Rokytnice v Orlických horách, Komorní Lhotka, Rosswein, Budapešť, a ďalších.

V súčasnosti sa Klub aktívne zúčastňuje aj na činnostiach spriatelených klubov, nielen na Slovensku (Railnet Bratislava, MK Košice, KŽM Bojnice, atď…), ale aj za jeho hranicami (Zababov), nakoľko členovia KŽM KOKAVA sú aj členmi spomínaných klubov.

No a na koniec uvediem jednu dôležitú vec. V roku 2012 získal Klub aj svoju právnu suverenitu a to založením občianskeho združenia, čo mu v budúcnosti umožní lepší rozvoj a organizovanie svojej činnosti.