Twitter Gplus YouTube Google Maps E-mail RSS
magnify
Home Klubová činnosť Prevádzkové stretnutie modulov TT – Kokava 2018 – propozície
formats

Prevádzkové stretnutie modulov TT – Kokava 2018 – propozície

Publikované dňa: 15. januára 2018 autor: kategórie: Klubová činnosť, Prevádzkové stretnutia

Pozývame všetkých priaznivcov modelovej a modulovej železnice na jubilejný 10. ročník verejného prevádzkového stretnutia modulového koľajiska v mierke TT (1:120) – Kokava 2018, ktoré usporiada

KŽM Kokava , OZ Railnet, MK Košice a Klub Zababov

Termín konania

23. – 27. mája 2018 
začiatok: streda 23.05.2018 – príjazd po 17:00 hod.
koniec: nedeľa 27.05.2018 – odjazd do 17:00 hod.

Miesto konania

Športová hala mesta Hnúšťa, okres Rimavská Sobota, kraj BB.

GPS koordináty : 48°34’25,5” N, 19°57’22” E

MŠH Hnúšťa

 

Mapa

Mapa

Mapu je možné kliknutím zväčšiť

Mapa3Mapu je možné kliknutím zväčšiť

Námet prevádzky

Námetom je prevádzka na hlavných a lokálnych tratiach na území ČSSR, v období 60. až 80. rokov 20. storočia (III. – IV. epocha).

Layout

 

Layout pre stretnutie KOKAVA 2018 vo verzii:

GVD – Grafikón vlakovej dopravy

bude doplnený…

 

Program stretnutia

Streda 23.05.2018
17:00 – 18:00 Príjazd, prezentácia, ubytovanie
18:00 – 18:45 Večera
18:45 – 24:00 Nasťahovanie modulov, postavenie modulov na nohy, stavba modulového koľajiska
Štvrtok 24.05.2018
08:00 – 08:45 Raňajky
09:00 – 12:00 Stavba modulového koľajiska
12:00 – 13:00 Príprava prevádzky (vyčistenie koľajiska, príprava telefónov a rozostavenie východzieho postavenia vozidiel)
13:00 – 13:45 Obed
13:45 – 14:45 Zoznámenie sa s traťou
14:45 – 15:00 Rozdelenie funkcií v prevádzke
15:00 – 18:00 Prevádzka podľa grafikonu
18:00 – 18:45 Večera
18:45 – 22:00 Prevádzka podľa grafikonu
22:00 – 24:00 Voľný program, voľné jazdy
Piatok 25.05.2018
08:00 – 08:45 Raňajky
08:45 – 09:00 Príprava prevádzky, čistenie koľají, rozdelenie funkcií v prevádzke
09:00 – 13:00 Prevádzka podľa grafikonu
13:00 – 13:45 Obed
13:45 – 14:00 Príprava prevádzky, čistenie koľají
14:00 – 18:00 Prevádzka podľa grafikonu
18:00 – 18:45 Večera
18:45 – 24:00 Voľný program, voľné jazdy
19:00 – 21:00 Valné zhromaždenie KŽM KOKAVA
Sobota 26.05.2018
08:00 – 08:45 Raňajky
08:45 – 09:00 Príprava prevádzky, čistenie koľají, rozdelenie funkcií v prevádzke
09:00 – 13:00 Prevádzka podľa grafikonu
13:00 – 13:45 Obed
13:45 – 14:00 Príprava prevádzky, čistenie koľají
14:00 – 18:00 Prevádzka podľa grafikonu
18:00 – 18:45 Večera
18:45 – 24:00 Posedenie, debata nad témami z konferencie
Nedeľa 27.05.2018
08:00 – 08:45 Raňajky
08:45 – 09:00 Príprava prevádzky, čistenie koľají, rozdelenie funkcií v prevádzke
09:00 – 12:00 Prevádzka podľa grafikonu
12:00 – 13:00 Roztriedenie a rozvoz vozidiel
13:00 – 13:45 Obed
13:45 – 17:00 Rozobranie modulového koľajiska, upratanie, odjazd
.

Organizačné pokyny stretnutia

1. Stretnutie je určené výhradne pre prihlásených účastníkov stretnutia. Verejnosti je sprístupnená zóna mimo layoutu vo vyhradenom čase.

2. Účastnícky poplatok je 5,- € na osobu (vrátane hostí).

3. Je nutnosť, aby si všetci účastníci na stretnutie doniesli prezúvky s bielou podrážkou na prezutie v telocvični.

4. Každý účastník, ktorý prihlásil na stretnutie moduly, HDV a vagóny, je povinný zabezpečiť ich prítomnosť počas celej doby stretnutia, t. j. už od stredy večera. Predídeme tým zdržaniu stavby layoutu a sklzu programu stretnutia.

5. Účastníci stretnutia budú koordinátorom stavby layoutu rozdelení do pracovných skupín, aby sme zoptimalizovali čas stavby a prípravy prevádzky.

Doplnkový program stretnutia

V prípade záujmu môžu účastníci stretnutia absolvovať výlet po okolí k nasledovným zaujímavostiam :

  1. Čiernohronská železnica v Čiernom Balogu (vzdialenosť asi 47 km). Bližšie informácie na : www.chz.sk
  2. Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline (vzdialenosť asi 45 km). Bližšie informácie na : www.lesy.sk
  3. Ozubnicová trať Tisovec – Zbojská – Pohronská Polhora (vzdialenosť asi 13 km). Bližšie informácie na : www.zubacka.sk

Ubytovanie

 

GPS koordináty : 48° 37′ 45,6″ N, 19° 50′ 35,4″ E

 

1. V penzióne na Ráztočnom v dvojlôžkových izbách, s vlastným sociálnym zariadením, spolu so sprchovým kútom a umývadlom. Cena 15,- € za lôžko/noc. Deti do 12 rokov majú 50% zľavu na ubytovanie.

 

GPS koordináty : 48°35’50” N, 19°53’24,5” E

2. V hoteli Vepor v dvoj- a trojlôžkových izbách, s vlastným sociálnym zariadením, spolu so sprchovým kútom a umývadlom. Cena 10,- € za lôžko/noc. Deti do 12 rokov majú 50% zľavu na ubytovanie.

3. V hoteli Vepor v dvoj- a trojlôžkových izbách, so spoločným sociálnym zariadením a sprchami na chodbe. Cena 7,- € za lôžko/noc. Deti do 12 rokov majú 50% zľavu na ubytovanie.

4. Na žinienkach priamo v mieste konania (telocvičňa) so spoločným sociálnym zariadením a sprchami na chodbe. Cena 0,- € za lôžko/celý pobyt. Nutné je si doniesť svoj spací vak.

K ubytovaniu podľa bodu 1., 2. a 3. bude účtovaná aj miestna daň vo výške 0,33 – € za lôžko/noc.

Stravovanie

Raňajky v hoteli Vepor, obedy a večere v budove mestskej športovej haly, za 7,90 € na osobu/deň.

Uzávierka prihlášok stravy a ubytovania je 31.03.2018 . Po tomto dátume sú prihlášky záväzné, v prípade neúčasti vzniká povinnosť objednané služby uhradiť. Ten, kto si ubytovanie prihlási skôr, má prednosť výberu izby a spolubývajúceho, resp. spolubývajúcich.

Ceny za stravu a ubytovanie vychádzajú z cenníkových cien. Detské porcie (polovičné) sú účtované za 60% ceny. Konkrétne ceny za stravu sú upresnené v jedálnom_lístku (v prílohe) .

Technické požiadavky na moduly TT

výška temena koľajnice nad podlahou 1300 mm,

každý modul musí mať vlastné nohy a schopnosť samostatne na nich stáť,

mechanické rozhranie modulov ZABABOV sekce TT ,

elektrické rozhranie modulov RAILNET ,

minimálny polomer oblúku 1000 mm,

výhybky max. 15 º, preferované sú EW3, v sst. sú tolerované aj EW2,

ovládanie HDV DCC LocoNet

Prihlasovanie ubytovania, stravy, modulov, hnacích dopravných vozidiel a vagónov

Tak, ako minulý rok, spôsob prihlasovania je cez hromadnú prihlášku cez súbor v MS Excel. Vypĺňanie by sa Vám malo uľahčiť a je navrhnuté tak, aby bolo ľahko a logicky zvládnuteľné („User Friendly“), napriek tomu, uvádzame niekoľko inštrukcií na vyplnenie :

  • Po kliknutí na doleuvedený link „PRIHLÁŠKA KOKAVA 2018“ si stiahnete súbor v MS Excel. Na prvom hárku (Úvod) vypíšete svoje osobné údaje a zároveň údaje vašich rodinných príslušníkov a vašich hostí. Na ďalších hárkoch budete vypisovať prihlásenie modulov, hnacích dopravných vozidiel a vagónov, stravy a ubytovania. Odporúčame tieto údaje kopírovať z predošlých prihlášok na stretnutia (formulár je rovnaký ako v roku 2016 a 2017). Následne si súbor uložte.
  • Vyplnený súbor Kokava2018_prihlaska.xls zašlite na adresu prihlaska<zavináč>kzmkokava.eu. Pri prihlasovaní modulov a staníc priložte DWG súbor a dátový list stanice.
  • V prípade, ak budete potrebovať v už odoslanej prihláške čokoľvek zmeniť, alebo ju celú stornovať (v čase pred uzávierkou daného typu prihlášok), kontaktujte nás mailom na adrese prihlaska<zavináč>kzmkokava.eu . Pre našu kontrolu Vás žiadame o zaslanie mailu z konta, ktoré ste uviedli v hlavičke prihlášky. Po uzávierke daného typu prihlášok je nutné komunikovať priamo so zodpovednou osobou na doleuvedených kontaktoch.
  • Vaše osobné údaje budú slúžiť organizátorovi výhradne pre účely spracovania prihlášok a nebudú nikde zverejňované, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z..

Prípadné pripomienky, prosím, zasielajte na adresu admin<zavináč>kzmkokava.eu

Uzávierka prihlášok stravy a ubytovania je 31.03.2018

Uzávierka prihlášok modulov je 18.02.2018

Uzávierka prihlášok HDV a vozňov je 31.03.2018

 

PRIHLÁŠKA KOKAVA 2018

(formulár je rovnaký ako pri stretnutí v roku 2016 a 2017, takže pokiaľ sa údaje nemenili, je možné ich do neho skopírovať)

Kontaktné osoby

Koordinátor stretnutia
Zoran Nikolič,
telefón: 0918 906 457, e-mail: koordinator<zavináč>kzmkokava.eu

Prihlášky na stretnutie
Zoran Nikolič
telefón: 0918 906 457, e-mail: prihlaska<zavináč>kzmkokava.eu

Layout
Boris Pecháň,
telefón: 0905 211 506

Príprava GVD
Zoran Nikolič,
telefón: 0918 906 457

Príprava nákladnej dopravy
Tibor Brics, Zoran Nikolič,
telefón: 0903 440 641, 0918 906 457

Ubytovanie a strava
Zoran Nikolič
telefón: 0918 906 457

Koordinátor stavby layoutu
Boris Pecháň,
telefón: 0905 211 506

Koordinátor stavby DCC
Zoran Nikolič
telefón: 0918 906 457

Preberanie HDV a správca DCC adries
Peter Harmady,
telefón: 0903 478 942

Preberanie vozňov, vrátane vozňov zaradených do nákladnej dopravy
Tibor Brics
telefón: 0903 440 641

 

 

Prílohy

jedálny_lístok (strava bude riešená rovnako ako v rokoch 2016 a 2017)

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *